- FANGSTRAPP

- VANNFØRING

-FISKEREGLER

- KULTIVERING

- FAGRAPPORT

 


Numedalslågen forvaltningslag ble opprettet av Vestfold jordskifterett 20.12.2007. Lågets formål er bl.a.:

  • drive kultiveringen i Lågen
  • smitteforebyggende arbeid
  • fangstrapportering

Laget har 273 andelshavere på strekningen munningen - Hvittingfoss.

Disse sidene er primært ment som en informasjonskanal til rettighetshaverne, men fiskere vil nok også kunne finne informasjon av interresse her.

Hvorfor er Numedalslågen blitt så bra og hvorfor bommer VRL med sine beregninger ?

Innkalling til årsmøtet 2018
Årsmeldingen 2017
Fisket i Lågen utvides
Oppsummering og analyse av sesongen 2016
Innkalling til årsmøte 2017
Bilder og film fra aktivitetsdagen i Kjærra fossepark
Oppsummering av Camp Villaks i Numedalslågen
Fisket i Lågen utvides
Rapport fra skjellprøvetakingen i 2015
Innkalling til årsmøte 2016
Midtsesongevaluering

Invitasjon til informasjonsmøte i forkant av årets fiskesesong i Numedalslågen

Rapport fra skjellprøvetakingen i 2014

Resultater fra fjorårets skjellprøver

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016 Numedalslågen - innspill

Innkalling til årsmøte 2015
Årsmelding 2014
Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen
Fiskesesongen 2014 innkortes med 5 dager
Midtsesongevaluering: Kvotene oppheves
God maifangst i Lågen
God start på laksefiske i Åbyfoss
De samme fiskereglene som i fjor, gjelder også i 2014

Rapport fra skjellprøvetakingen i 2013

Resultater fra fjorårets skjellprøver
Gjenvalg i Numedalslågen forvaltningslag
Årsmøtepapirer
Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013
Klokt av Regjeringen å forankre ansvaret for villaksen i Miljøverndepartementet
Kald sommer bedrer konkurranseforholdene for lakseungene
Kunnskap og forvaltning i Lågen

Midtsesongevalueringen:Kvotene oppheves

Hærverk på Fosserødteina
Handlingsalternativene ved midtsesongsevalueringen er fastsatt
Rapport fra skjellprøvetakingen 2012
Skjellprøveresultater fra 2012
Innkalling til årsmøte 2013
Kontroll av utsatt yngel 2012
Midtsesongsevaluering: Handlingsalternativ 3 innføres
Angående midtsesongsevaluering og evt utvidelse i fiske
Vellykket rognplanting i Florelva
Fiskeregler og midtsesongsevaluering 2012
Info om fangstrapporteringen
Protokoll fra årsmøtet
Nye fiskereguleringer er fastsatt
Ny regulering bra for laksen i Numedalslågen

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2011

Innkalling til årsmøte 2012
Svært mye fisk i Lågen i år
Fiskeforskrifter for 2012 - Innspill fra Numedalslågen forvaltningslag
invitasjon til villaksmøte for Østlandet
Fiskeforskrifter for 2012
Etiske regler for styret i Numedalslågen forvaltningslag
Kvotene for sportsfisket er opphevet
Frist for rapportering er 15/7
Nå går det mye laks i Lågen!
Litt under middels fangst i Lågen så langt, men det er sett ganske mye fisk
Foredragene fra konferansen om lakseundersøkelse
Program 10 års konferanse i Numedalslågen
Invitasjon konferanse Numedalslågen
Infobrev om rapportering og fiskeregler
Endringer av fiskeforskrift for 2011 vedtatt
Forskrifter for 2011 ikke vedtatt enda
Registrering av lakseyngel og sandkryper i Lågen
Årsmøtedokumenter for 2011
Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen 2010
Oppsummering av fiskeseongen 2010 i Lågen
Vel gjennomført VILLAKSENS DAG
Lørdag 14.08. arrangeres VILLAKSENS DAG i Numedalslågen
Vedtak om innkorting av fisket i inneværende sesong
Valdoversikt m/ rapporteringsanvarlig
Fangstrapporteringen 2010
God maifangst i Lågen
Protokoll fra årsmøtet i Numedalslågen forvaltningslag 2010
Årsmelding kultivering fra Lågens Framtid
Papirer til årsmøtet 2010
Kontroll av utsatt lakseyngel 2009
Registrering av sandkryper 2009
Rapport fra ungfiskundersøkelser i Numedalslågen 2009

 

 

Medlem av