<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Link til Lågenbilder
Oppsummering av fangstene i Lågen 2009
Vellykket utsetting av rogn i gytegroper
Ingen regulering av fisket i Lågen foreløpig
Oversikt over alle rapporteringsenhetene
Rapporter all fangst innen 15. juli!
Bidra til et løft for fangstrapporteringen
Elvemuslingen viktig for laksen
Årsrapport kultivering 2008
Kontroll av overlevelse på utsatt yngel 2008
Protokoll fra Årsmøtet 2009