- FANGSTRAPP

- VANNFØRING

-FISKEREGLER

- KULTIVERING

- FAGRAPPORT

 


Numedalslågen forvaltningslag ble opprettet av Vestfold jordskifterett 20.12.2007. Lågets formål er bl.a.:

  • drive kultiveringen i Lågen
  • smitteforebyggende arbeid
  • fangstrapportering

Laget har 273 andelshavere på strekningen munningen - Hvittingfoss.

Disse sidene er primært ment som en informasjonskanal til rettighetshaverne, men fiskere vil nok også kunne finne informasjon av interresse her.

Midtsesongevaluering 2021 - fisket i Lågen utvides
Meld fra om syk eller død villfisk!
Fangstrapportering
Husk egnet flyteplagg når du er i båt!

Resultater fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen 2020

Årsmelding for 2020
Fiskereglene for Numedalslågen er endret
Plan for fiskevandringstiltak Rimstadelva
Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalsla gen, 2019
Angående årsmøtet for 2021
Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen 2020
NINA skal utføre el- fiske i Numedalslågen torsdag 20. august og fredag 21. august
Midtsesongevaluering 2020 - fisket i Lågen utvides
Fiskeregler og rapportering sesongen 2020
Om korona og laksefisket pr 30/4
Driften av forvaltningslaget i disse coronatider
Forvaltningslagets innspill til ny fiskeforskrift
Årsmøtet 2020 utsettes
Innkalling til årsmøtet 2020
Midtsesongevaluering - fisket i Lågen utvides
Ny mystisk laksesykdom spres seg - Husk desinfisering!
Årsmeldingen 2018

Midtsesongevaluering 2018: Ingen endring i fiskeregler

Hvorfor er Numedalslågen blitt så bra og hvorfor bommer VRL med sine beregninger ?

Innkalling til årsmøtet 2018
Årsmeldingen 2017
Fisket i Lågen utvides
Oppsummering og analyse av sesongen 2016
Innkalling til årsmøte 2017
Bilder og film fra aktivitetsdagen i Kjærra fossepark
Oppsummering av Camp Villaks i Numedalslågen
Fisket i Lågen utvides
Rapport fra skjellprøvetakingen i 2015
Innkalling til årsmøte 2016
Midtsesongevaluering

Invitasjon til informasjonsmøte i forkant av årets fiskesesong i Numedalslågen

Rapport fra skjellprøvetakingen i 2014

Resultater fra fjorårets skjellprøver

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016 � Numedalslågen - innspill

Innkalling til årsmøte 2015
Årsmelding 2014
Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen
Fiskesesongen 2014 innkortes med 5 dager
Midtsesongevaluering: Kvotene oppheves
God maifangst i Lågen
God start på laksefiske i Åbyfoss
De samme fiskereglene som i fjor, gjelder også i 2014

Rapport fra skjellprøvetakingen i 2013

Resultater fra fjorårets skjellprøver
Gjenvalg i Numedalslågen forvaltningslag
Årsmøtepapirer
Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013
Klokt av Regjeringen å forankre ansvaret for villaksen i Miljøverndepartementet
Kald sommer bedrer konkurranseforholdene for lakseungene
Kunnskap og forvaltning i Lågen

Midtsesongevalueringen:Kvotene oppheves

Hærverk på Fosserødteina
Handlingsalternativene ved midtsesongsevalueringen er fastsatt
Rapport fra skjellprøvetakingen 2012
Skjellprøveresultater fra 2012
Innkalling til årsmøte 2013
Kontroll av utsatt yngel 2012
Midtsesongsevaluering: Handlingsalternativ 3 innføres
Angående midtsesongsevaluering og evt utvidelse i fiske
Vellykket rognplanting i Florelva
Fiskeregler og midtsesongsevaluering 2012
Info om fangstrapporteringen
Protokoll fra årsmøtet
Nye fiskereguleringer er fastsatt
Ny regulering bra for laksen i Numedalslågen

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2011

Innkalling til årsmøte 2012
Svært mye fisk i Lågen i år
Fiskeforskrifter for 2012 - Innspill fra Numedalslågen forvaltningslag
invitasjon til villaksmøte for Østlandet
Fiskeforskrifter for 2012
Etiske regler for styret i Numedalslågen forvaltningslag
Kvotene for sportsfisket er opphevet
Frist for rapportering er 15/7
Nå går det mye laks i Lågen!
Litt under middels fangst i Lågen så langt, men det er sett ganske mye fisk
Foredragene fra konferansen om lakseundersøkelse
Program 10 års konferanse i Numedalslågen
Invitasjon konferanse Numedalslågen
Infobrev om rapportering og fiskeregler
Endringer av fiskeforskrift for 2011 vedtatt
Forskrifter for 2011 ikke vedtatt enda
Registrering av lakseyngel og sandkryper i Lågen
Årsmøtedokumenter for 2011
Registrering av sandkryper (Gobio gobio) i Numedalslågen 2010
Oppsummering av fiskeseongen 2010 i Lågen
Vel gjennomført VILLAKSENS DAG
Lørdag 14.08. arrangeres VILLAKSENS DAG i Numedalslågen
Vedtak om innkorting av fisket i inneværende sesong
Valdoversikt m/ rapporteringsanvarlig
Fangstrapporteringen 2010
God maifangst i Lågen
Protokoll fra årsmøtet i Numedalslågen forvaltningslag 2010
Årsmelding kultivering fra Lågens Framtid
Papirer til årsmøtet 2010
Kontroll av utsatt lakseyngel 2009
Registrering av sandkryper 2009
Rapport fra ungfiskundersøkelser i Numedalslågen 2009

 

 

Medlem av