Figur 1. Fangst av laks i Numedalslågen pr uke 27 for årene 2001-2010.