<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Forvaltningslaget


 

 

 

   

Midtsesongsevaluering

Vi er av myndighetene pålagt, på bakgrunn av fangststatistikk og beregninger pr 12/7 samt aktuelle dokumenter, å vurdere evt justering av fiskeregler for inneværende sesong. Vi ber derfor alle om å ha rapportert all fangst pr 12/7 senest 15/7! Fangstene skal danne grunnlag for å beregne årets innsig og sannsnynlighet for oppnåelse av gytebestandsmålet.

Styret skal møtes 19/7 og se beregningene opp mot de skjønnsmessige vurderingene som er listet opp i notat fra NINA.

Handlingsalternativene vi kan velge blant, er avtalt med Fylkesmannen i henhold hva årsmøtet 2011 vedtok i arbeidsplanen:

•  Handlingsalternativ 1: 30-40 % under gytebestandsmålet:

en ekstra fredningsuke ned for Holmfoss (stopp 13. august) og for kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 31) fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 15. august.

•  Handlingsalternativ 2: Mer enn 40 % under gytebestandsmålet:

2 ekstra fredningsuker (stopp 6. august) ned for Holmfoss og kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 30), fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 15. august samt en uke fredning (stopp 24. august).

•  Handlingsaltertiv 3: Mer enn 30% over gytebestandsmålet.

en ekstra fiskeuke ned for kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 33), kvotebestemmelsene i sportsfisket oppheves