<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Handlingsalternativene ved midtsesongsevalueringen er fastsatt

Forvaltningslaget er pålagt å foreta midtsesongsevaluering basert på rapportert fangst og eventuelt innføre innskrenkninger eller utvidelser i fisket basert på fangst pr 12/7 i h.t. forhåndsavtalte handlingsalternativer.

Våre forslag til handlingsalternativer er nå vedtatt av Fylkesmannen:

Handlingsalternativ 1 : 30-40 % under gytebestandsmålet:

•  en ekstra fredningsuke ned for Holmfoss (stopp 13. august) og for kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 31) fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 15. august.


Handlingsalternativ 2 : Mer enn 40 % under gytebestandsmålet:

•  2 ekstra fredningsuker (stopp 6. august) ned for Holmfoss og kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 30), fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 15. august samt en uke fredning (stopp 24. august).


Handlingsalternativ 3 : Mer enn 30% over gytebestandsmålet.

•  kvotebestemmelsene i sportsfisket og for flåter og mælkast oppheves


Handlingsalternativ 4 : Mer enn 100% over gytebestandsmålet:

•  en ekstra fiskeuke både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket, kvotebestemmelsene for flåter og for sportfisket oppheves. Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo.


Handlingsalternativ 5 : Mer enn 150% over gytebestandsmålet:

•  2 ekstra fiskeuker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket, kvotebestemmelsene for flåter og for sportfisket oppheves. Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 700 kilo.