Drivgarnsfisket utsettes

6. juli 2024

Begge aktørene som for 2024 fikk tildelt tillatelse til drivgarnsfiske har på eget initiativ valgt å ikke benytte tillatelsen.

Med bakgrunn i de svake fangsttallene har både Holmfoss Lakselag SA og Sjulstadfisket gitt styret i forvaltningslaget beskjed om at de velger å ikke utøve fisket i 2024. Styret har dermed vedtatt å utsette tillatelsen til 2025.