Miljødirektoratet stenger ikke Numedalslågen

21. juni 2024

Miljødirektoratet stenger flere norske lakseelver fra midnatt natt til søndag 23. juni 2024. Numedalslågen er ikke blant elvene som stenges for fiske. Forvaltningslaget følger likevel situasjonen nøye.

Svak lakseoppgang i flere vassdrag gjør at Miljødirektoratet stenger fisket flere steder i landet. Vassdragene i Vestfold og Telemark rammes imidlertid ikke av fiskeforbudet. Numedalslågen oppnådde i 2023 gode fangsttall og langt over nødvendig gytebestandsmål, så verken statsforvalter eller forvaltningslaget er veldig bekymret. Dette understrekes av det faktum at Miljødirektoratet velger å la fisket i Numedalslågen gå som normalt.

Fangststatistikken hittil i 2024 er vesentlig lavere enn i 2023, men det har også vært sesonger med dårligere fangster, for eksempel i 2013. Svake fangsttall kommer først og fremst av at høy vannføring som gjør det krevende for sportsfisket.

Forvaltningslaget og statsforvalter følger situasjonen og har pågående gjensidig dialog. Hvis vannføringen går ned de neste dagene vil sannsynligvis fisket normaliseres og fangsttallene øke.

Forvaltningslaget gjennomfører uansett sin årlige midtsesongevaluering basert på fangststatistikken til og med 12. juli. Knyttet til denne evalueringen er forhåndsdefinerte handlingsregler, hvor ett av alternativene er å stenge elva for fiske hvis det viser seg nødvendig.

Selv om forvaltningslaget ikke innfører begrensninger på det nåværende tidspunkt har alle grunneiere og valdansvarlige mulighet til å begrense fisket i sine områder. Fiskere som ønsker å praktisere gjenutsetting (catch and release) bes være oppmerksom på hensynene som i så fall må tas. Se følgende artikler for mer informasjon:
• NJFF
• norske lakseelver