Vedtak om midlertidig endring i fiskeregler

25. juni 2024

Forvaltningslagets styre vedtok 24. juni 2024 en midlertidig endring i fiskereglene i Numedalslågen. Vedtaket er fattet i samråd med statsforvalter, og endrer kvotebestemmelser og fisketider i gjeldende fiskeregler. Vedtaket gjelder fra og med midnatt natt til 1. juli 2024 og inntil videre.

Endringene er som følger:

  • For sportsfiske som ordinært har en kvote på 2 laks pr døgn, er det nå satt en kvote på 1 laks pr døgn.
  • For kulturfiske som ordinært har en kvote på 500 kg pr sesong, er det nå satt en kvote på 250 kg pr sesong. Fisketiden som ordinært er fra mandag kl 18:00 til torsdag kl 18:00, endres til å være fra tirsdag kl 18:00 til torsdag kl 18:00, dvs endring fra tre til to døgn fisketid pr uke. Ordinær ytre tidsavgrensning, fra og med uke 26 til og med uke 31, gjelder inntil videre.
  • For kulturfiske som ordinært har en kvote på 400 kg pr sesong, er det nå satt en kvote på 200 kg pr sesong. Fisketiden som ordinært er fra mandag kl 18:00 til torsdag kl 18:00, endres til å være fra tirsdag kl 18:00 til torsdag kl 18:00, dvs endring fra tre til to døgn fisketid pr uke. Ordinær ytre tidsavgrensning, fra og med uke 26 til og med uke 31, gjelder inntil videre.
  • For drivgarnsfiske/nappegarnsfiske som ordinært har en kvote på 160 kg pr sesong, er det nå satt en kvote på 80 kg pr sesong.

Styrets vedtak foreligger i PDF-format her.

Ved midtsesongevalueringen, basert på fangsttall til og med 12. juli, blir vedtaket og bestemmelsene revurdert.

Forvaltningslagets styre understreker viktigheten av korrekt rapportering av fangst. Fangster bør innrapporteres så snart som mulig, og senest etter en uke.

Alt utstyr skal desinfiseres før bruk. Båter og annen redskap som er vanskelig å desinfisere fullstendig bør ikke fraktes mellom vassdrag men heller leies/lånes lokalt.

Fiskere som ønsker å praktisere gjenutsetting (catch and release) bes være oppmerksom på hensynene som i så fall må tas. Se følgende artikler for mer informasjon:
• NJFF
• norske lakseelver