Oppsummering av fangstene i Lågen 2009

Det er til sammen registrert fanget 8200 kg laks fordelt på 1686 fisk. Dette gir en gjennomsnittsvekt på 4,86 kilo. Fangsten er fordelt på 373 smålaks (under 3 kilo), 963 mellomlaks (3-6,9 kilo) og 350 storlaks (7 kilo og større). Av disse er 22 laks på til sammen 140 kilo gjenutsatt. Dette representerer således 1,3% regnet etter antall.

Største laks på 18,5 kilo ble fanget i Fosserødteina 23. august. Største laks fanget på stang ble tatt i Kjærrahølen og var 16,7 kilo. Største laks tatt på flue var 15,5 kilo og ble fanget på Hvarnes grunneierlags område.

Årets innrapporterte fangster av laks det laveste som er registrert siden 1959. Siden år 1900 er det bare registrert 12 år med lavere fangster. Hvis vi ser på de mer langsiktige trendene, er det siste 10-året likevel det 4. beste siden år 1900. Når det gjelder fangst av sjøørret, er det mindre årlige variasjoner i denne. Årets fangst er den 3. høyeste siden 2001.

Styret varsler mulige innskrenkninger i fisket fra neste år.

 

 

Linker: