<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Forskrifter for 2011 ikke vedtatt enda

Det er slik at forskriften (nå 1 felles for hele landet samlet) for 2011 er enda ikke vedtatt av DN. Dette er selvfølgelig helt uholdbart ettersom sesongen nærmer seg. Grunnen skal visstnok være uoverensstemmelse mellom Miljøverndept og Fiskeridept. om byrdefordeling sjø/elv. Så snart vedtaket foreligger, vil vi sende ut info til alle rapporteringsenhetene om forskriftsinnhold og bestemmelser om fangstrapporteringen.

Det har kommet spørmål om hvordan kvotebestemmelse skal praktiseres. Hvis forskriften blir vedtatt som beskrevet i høringsutkastet, vil kvotene være personlige (hver mann sin døgn- og årskvote). Når vedkommendes kvote er full, må fisket opphøre. Kvoten gjelder for hele Lågen samlet

I forbindelse med fangstrapporteringen, kan vi minne om at årsmøtet vedtok at fangstene i år skal rapporteres minimum en gang i uken. For å kunne følge opp kvotebegrensningene, må da navn på fisker registreres for alle fangster.

Ytterligere ting som må avklares om forskriften slik den er foreslått og fangstrapporteringen kan sendes iaasesta@c2i.net så skal vi prøve i finne ut av det.

 

 

 

Relatert: