<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Angående midtsesongsevaluering og evt utvidelse i fisket

Vi får mange henvendelser fra fiskere og rettighetshavere, både per telefon og e-post, om endring av årets fiskeregler. Det er mange fiskere som for lengst har nådd 7 laks og som venter i spenning på om dette kravet oppheves snart– dvs. før resultatet pr. 12. juli er  kjent. Flere hevder videre at slik som reglene / begrensningene er nå, blir det veldig mye «snakk» og fiskere blir mistenkeliggjorte med hensyn til innrapportering  av laks. Flere hevder at ordningen med kvoter bør endres, da det er umulig og kontrollere dette. Uansett må vi forholde oss til gjeldende regler i år.

Basert på fangststatistikken hittil, så ser vi helt klart at vi kan iverksette handlingsalternativ 3 eller 4 etter midtsesongsevalueringen. Det er imidlertid slik at vi har muligheten til å endre fiskereglene kun en gang i løpet av sesongen. Derfor har vi valgt å forholde oss til 12. juli som pålagt fra myndighetene for om mulig å kunne iverksette alternativ 3, dvs. en ekstra fiskeuke i tillegg til at kvotene oppheves. Vi håper på forståelse for dette i og med at det ikke er så mange dagene igjen til denne datoen.

Det er viktig at all fangst tatt pr 12. juli blir innrapportert umiddelbart etterpå - senest 15. juli.

 

 

Relatert: