<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Hærverk på Fosserødteina

I løpet av natten (mellom kl. 23:30 og 07:00) var utsatt for hærverk på Fosserødteina. Omsider, sent i går etter en lang arbeidskveld, fikk vi satt teinene for første gang i år og gikk blide og fornøyde hjem. Hærverket var tydelig konsentrert om selve teinene, slik at dette neppe var tilfeldig. Teinene var forsøkt vippet ut og ned i fossen. Teinegrinder var ødelagt, en kjetting var brutt opp og fjernet. I åpenbar mangel av verktøy var hengelåsen på den andre kjettingen forsøkt brutt opp/ knust ved hjelp av steiner. Heldigvis lyktes de ikke med dette. Det var denne låsen og kjettingen som forhindret at de greide å ødelegge teinene ved å vippe dem ut. Store steiner var også kastet ned på teinene.

Hvis det er slik at hærverket er utført av personer i fiskermiljøet i Lågen, så er det lov å håpe på en viss selvjustis i miljøet slik at ikke dette skjer igjen.

Fosserødteina er et registrert kulturminne med historie tilbake til middelalderen. Hærverket er anmeldt.