Midtsesongevaluering

På bakrunn av NINAs prognoseberegningsmodell og avtale med Fylkesmannen, innføres fra d.d. Handlingsalternativ 3 : Mer enn 30% over gytebestandsmålet.

•  kvotebestemmelsene i sportsfisket og for flåter og mælkast oppheves

I forhold til samme tid i fjor (4,2 tonn) er det tatt omtrent like mye laks i år (4,36 tonn). Det er tatt mindre smålaks og noe mer mellom- og storlaks.