Husk egnet flyteplagg når du er i båt!

Politiet har varslet at de gjennomføre kontroll av flytevestpåbudet i Lågen i sommer.

På enkelte fiskeplasser kan det være fornuftig å ha på seg flyteplagg også når du fisker fra land eller vader. Stubben er et godt eksempel på det.