Årsmøtet 2020 utsettes

 

Årsmøtet i Numedalslågen forvaltningslag utsettes inntil videre p.g.a. nasjonale føringer rundt coronasmitte.