Regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2016 Numedalslågen - innspill

 

Vi fremmer følgende forslag til endring i fiskeforskrift:

•  Årskvoten på 7 laks i sportsfisket oppheves

 

For å kompensere for dette, innføres innkorting i fisketid tilsvarende 10 % reduskjon i fangsttrykk. I tillegg framskyndes fiskestart ned for Holmfoss.

Alle nevnte datoer er fra og med og til og med.

 

•  Fisketid ned for Holmfoss: 10. mai-3.august (17 dager innkorting i etterkant av sesong, 5 dager tidligere start)

•  Fisketid opp for Holmfoss: 10. juni-26.august (10 dager innkorting i forkant av sesong og 5 dager i etterkant, totalt 15 dager innkorting)

•  Fisketid kulturhistoriske innretninger: uke 26.-31. (en uke framskynding for å hindre at det fiskes etter at sportsfisket er avsluttet ned for Holmfoss).

 

 

 

Relatert: