<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Forvaltningslaget


 

 

 

   

Kultiveringen

Målsettingen med kultiveringsarbeidet i Numedalslågen er å holde en beredskap dersom det skulle oppstå sykdommer eller andre forhold som vesentlig reduserer den gode naturlige reproduksjonen i elva.

Beredskapsarbeidet består i å opprettholde og videreutvikle mest mulig lokal kunnskap om drift av stamfiskhus og klekkeri, samt årlig produksjon av 50.000 - 100.000 plommesekkyngel for utsetting i sideelver nedenfor Hvittingfoss og i Hagnesvassdraget. Yngelen som produseres årlig representerer en verdi på rundt 400.000 kr. Klekking og utsetting av stedegen laks bidrar med ca 5-10% av den samlede produksjonen i vassdraget. Dette har potensial til å økes, bl.a. i Daleelva og Herlandselva.

Kultiveringsarbeidet bidrar til å skape positive ringvirkninger i lokalmiljøet.

Numedalslågen Forvaltningslag eier formelt stamfiskehuset på Persplass og klekkeriet på Grini. På Persplass leies tomt, mens på Grini er tomten forært laget.

Det er forvaltningslaget som formelt står ansvarlig for kultiveringen og betaler reelle utgifter, men medlemmer fra Lardal jeger og fisk og Lågens framtid har de senere år overtatt det meste av det praktiske arbeidet. I f.eks. 2007 har disse registrert over 1000 dugnadstimer.

 

Aktelle dokumenter :

 

 

Lågens framtid legger kontinuerlig ut nyheter fra dugnadsarbeidet på sine sider: